Politika privatnosti

 

Veb-lokacija recnikinterneta.rs posluje u okviru kompanije mCloud“ d.o.o. iz Beograda. Čuvamo privatnost svojih korisnika i prikupljamo samo osnovne lične podatke neophodne za onlajn poručivanje usluga ili preuzimanje datoteka.

Značenje pojedinih izraza u tekstu:
• Posetilac 
– svako fizičko lice koje preko bilo kog uređaja pristupa veb-lokaciji recnikinterneta.rs, anonimno, bez registracije i bez prijavljivanja;
• Korisnik – svako fizičko lice koje na veb-lokaciji recnikinterneta.rs ostavi svoje lične podatke radi poručivanja usluga ili preuzimanja datoteka.

Politikom privatnosti uređuje se način na koji kompanija „mCloud“ prikuplja, obrađuje i koristi podatke i informacije prikupljene od korisnika preko ove veb-lokacije i odnosi se na veb-lokaciju recnikinterneta.rs i lokacije koje kompanija „mCloud“ ima na društvenim medijima.

 

  1. Lični podaci

Kompanija „mCloud“ prikuplja podatke o korisnicima na različite načine, uključujući, ali ne ograničavajući se, na situacije kada korisnici posećuju veb-lokaciju, registruju se na njoj, prijavljuju se putem svojih naloga na društvenim medijima, obavljaju onlajn poručivanje usluga ili preuzimanje datoteka, prijavljuju se na primanje e-biltena, popunjavaju formulare, kao i u vezi sa drugim aktivnostima, uslugama, funkcijama ili resursima koji su dostupni na veb-lokaciji i lokacijama koje kompanija „mCloud“ ima na društvenim medijima.

Korisnicima se, prema potrebi, može tražiti da ostave ili dostave svoje ime i prezime, adresu e-pošte, broj telefona i fizičku adresu.

Kompanija „mCloud“ prikuplja lične podatke samo uz nedvosmislen pristanak korisnika tokom boravka na veb-lokaciji ili ako korisnik dobrovoljno dostavi takve podatke drugim načinima komunikacije ili putem društvenih medija. Korisnici uvek mogu da odbiju ostavljanje i dostavljanje ličnih podataka, ali u tim slučajevima mogu da budu uskraćeni za neke podatke ili aktivnosti na veb-lokaciji.

 

  1. Podaci koji nisu lične prirode

Korisnici mogu da posećuju veb-lokaciju i anonimno, ali tada su u statusu običnih posetilaca, o kojima kompanija „mCloud“ prikuplja samo podatke koji nisu lične prirode, u svakom trenutku njihove interakcije sa veb-lokacijom.

Podaci o posetiocima veb-lokacije koji nisu lične prirode mogu da uključuju sledeće: naziv veb-pregledača koji posetilac koristi, vrstu uređaja posetioca, operativni sistem, naziv internet provajdera i druge slične tehničke podatke.

 

  1. Korišćenje prikupljenih podataka

Kompanija „mCloud“ prikupljene podatke iz tačaka 1 i 2 koristi u sledeće svrhe:
• Za poboljšavanje svojih usluga korisnicima, jer nam pomažu da efikasnije odgovorimo na zahteve upućene Službi prodaje i Tehničkoj podršci;
• Za personalizaciju korisničkog iskustva, da bismo bolje razumeli kako naši korisnici (ukupno gledano) koriste usluge i resurse koji se nalaze na veb-lokaciji;
• Za unapređivanje naše veb-lokacije, u sadržajnom, dizajnerskom i programerskom smislu;
• Za pokretanje promocija, takmičenja, istraživanja i drugih promotivnih aktivnosti na veb-lokaciji;
• Za slanje povremenih promotivnih poruka ili informacija o značajnim novinama na veb-lokaciji, putem različitih kanala digitalne komunikacije (e-pošta, telefon, aplikacije za trenutne poruke, društveni mediji…), u skladu sa Zakonom o oglašavanju, Zakonom o elektronskoj trgovini i Zakonom o elektronskim komunikacijama, što u svim tim slučajevima podrazumeva prethodni pristanak primalaca neposrednih komercijalnih poruka;
• Za komunikaciju sa korisnicima vezano za prodajna i tehnička pitanja i druge njihove zahteve ili pitanja upućena kompaniji „mCloud“;
• Za rešavanje reklamacija kupaca, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

Korisnici koji su se prijavili na naše liste slanja, dobijaće e-poruke koje mogu da uključuju vesti kompanije i informacije o novim ponudama i uslugama. Korisnik može u bilo kom trenutku da se odjavi sa liste slanja i ubuduće neće primati e-poruke.

 

  1. Zaštita prikupljenih podataka

Kompanija „mCloud“ preduzima odgovarajuće tehničke mere bezbednosne zaštite prikupljenih podataka od neovlašćenog pristupa, obrade, promena, obelodanjivanja ili uništavanja, uključujući i korisničke naloge, transakcije i druge podatke koji se nalaze na našoj veb-lokaciji.

Pristup ličnim podacima omogućen je samo onim zaposlenima u kompaniji „mCloud“ i samo u onoj meri koja je potrebna za pružanje naših usluga. Prikupljene lične podatke čuvamo samo onoliko dugo koliko je nužno za ostvarivanje namene zbog koje su prikupljeni, odnosno onoliko koliko je određeno propisima.

 

  1. Deljenje ličnih podataka

Kompanija „mCloud“ ne prodaje i ne iznajmljuje lične podatke svojih korisnika drugim pravnim ili fizičkim licima.

U skladu sa zakonskim obavezama i isključivo na osnovu pisanog zahteva nadležnih državnih organa (sud, policija, organi uprave…), tim organima dostavićemo ili omogućiti pristup prikupljenim ličnim podacima.

 

  1. Prihvatanje Politike privatnosti

Korisnici su prihvatili Politiku privatnosti prilikom registracije i prijavljivanja na recnikinterneta.rs.

Posetioci prihvataju Politiku privatnosti pristupanjem ovoj veb-lokaciji.

 

  1. Kolačići (Cookies)

Veb-lokacija koristi kolačiće (cookies) kako bismo pružili najbolje korisničko iskustvo, funkcionalnosti i informacije o promocijama.

Posetilac može uvek da onemogući korišćenje kolačića, a nastavkom pristupa ovoj veb-lokaciji smatra se da je saglasan sa korišćenjem kolačića.

Korisnik koji onemogući korišćenje kolačića može da bude sistemski uskraćen za neke funkcionalnosti na ovoj veb-lokaciji.

 

  1. Kontakti za pitanja ličnih podataka

Pitanja i zahteve vezane za obradu i zaštitu ličnih podataka treba poslati na adresu e-pošte podrska@mcloud.rs.

Primljeni zahtev ili pritužba biće rešeni što pre, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema. U slučaju složenijih zahteva ili pritužbi, rok za odgovor može da bude produžen za još 60 dana, a o produženju roka i razlozima produženja biće poslato obaveštenje u roku od 30 dana od dana prijema zahteva.

Ako smatrate da je obrada vaših podataka o ličnosti izvršena protivno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, možete da podnesete pritužbu Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti (poverenik.rs).

 

  1. Prava korisnika vezana za lične podatke

Korisnici vezano za obradu ličnih podataka imaju sledeća prava:
• Pravo na izmenu ili brisanje svojih ličnih podataka
• Pravo da ukinu svoj korisnički nalog
• Pravo da odjave primanje e-biltena
• Pravo na prigovor – pogledajte tačku 8
• Pravo na pritužbu Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti – pogledajte tačku 8

 

  1. Izmene i dopune Politike privatnosti

Kompanija „mCloud“ zadržava pravo da u svakom trenutku izmeni i dopuni Politiku privatnosti, a što će da bude objavljeno na ovoj veb-strani. Ukoliko se korisnik ne složi sa izmenama i dopunama, ne treba da koristi poručivanje usluga ili preuzimanje datoteka preko ove veb-lokacije.

Izmene i dopune Politike privatnosti stupaju na snagu odmah po njihovom objavljivanju na ovoj veb-lokaciji. Podrazumeva se da je korisnik upoznat i saglasan sa izmenama i dopunama Politike privatnosti ukoliko nakon toga obavlja online poručivanje usluga ili preuzimanje datoteka.

Politika privatnosti za recnikinterneta.rs ažurirana je 22. avgusta 2021.