О Речнику интернета и дигиталне комуникације – офлајн и онлајн

 

Пословни и појединачни корисници дигиталних технологија у Србији, у лето 2021. добили су бесплатно 1. издање Речник интернета и дигиталне комуникације (енглеско-српски). Ово је издавачки подухват иза кога стоји хостинг компанија mCloud из Београда, а његово офлајн и онлајн издање Речника намењени су као поклон свим члановима српске интернет заједнице.

 

Речник интернета и дигиталне комуникације - визуал

 

Прво издање Речника садржало је преко 1000 појмова за савремени умрежени живот и постоји у следећим облицима, као физички и онлајн речник:

  • Књига са 240 страна, намењена за неколико хиљада појединаца, пословних субјеката, образовних установа, струковних удружења, организација и медија;
  • Веб-сајт са преко 1000 веб-страна, на адреси recnikinterneta.rs, онлајн речник доступан свима 24/7.

Друго измењено и допуњено издање Речника има 1200 појмова за дигиталну писменост и постоји само у облику књиге са 307 страна, у тврдом повезу, чији је издавач ПРОМЕТЕЈ, Нови Сад, а ексклузивни спонзор је „mCloud“.

Речник интернета и дигиталне комуникације - визуал

 

Теме заступљене у Речнику обухватају основе свих битних области савременог интернета, као што су технологија, садржај, право, економија, друштво и комуникација, а које су структуиране у преко 20 категорија појмова. Речник интернета и дигиталне комуникације је намењен разноликој читалачкој публици, од корисника интернета у Србији у најширем смислу, преко стручњака из различитих нетехничких и некомуникационих области, затим познавалаца комуникационих делатности, али и познавалаца интернет технологија којима је потребан и додатни увид у нетехничке аспекте дигиталне комуникације.

 

Аутор Речника је Лазар Бошковић, саветник за дигиталну комуникацију, власник и креативни директор агенције „АгитПРОП“. Рецензенти Речника су проф. др Божидар Раденковић, професор на Факултету организационих наука у Београду, др Дејан Ајдачић, са Филолошког факултета у Гдањску, и Војислав Жанетић, предавач на Факултету за медије и комуникације у Београду. Уредница Речника је Јелена Опачић, директорка компаније „mCloud“.