Рецензија 0–1

(за 1. издање, из угла технологије)

Динамична област дигиталних технологија добила је с „Речником интернета и дигиталне комуникације“ добар путоказ за лакше сналажење у стручној терминологији на српском језику. Аутор Лазар Бошковић је на себе преузео обиман посао да у 240 страна (1. издања) сажме појмове с којима се стално сусретао кроз деценије искуства у области медија, маркетинга, односа с јавношћу и посебно интернета, који их је све повезао у нашем времену.

 

Ово је књига којој ће читаоци стално да се враћају јер скоро сваког дана могу да чују нов дигитални појам за који траже прецизно и употребљиво објашњење. Речник је управо то: користан извор проверених информација за савремени умрежени свет.

 

Привредницима треба да упознају терминологију из понуда агенција за дигитални маркетинг. Судским тумачима је неопходно да имају превод честих енглеских појмова у уговорима за комуникационе послове. Маркетингаши и други комуникациони посленици добили су алат за лакше споразумевање с програмерима. И инжењерима олакшава да сагледају нетехнички кориснички угао захтева својих клијената.

 

Чак и они који све ово некако већ знају биће пријатно изненађени структуром и испреплетаношћу 1000 појмова садржаних у овом Речнику. Нама из професије која образује нове нараштаје недостајало је овакво помоћно наставно средство, које можемо да препоручимо ученицима, студентима и свима који улазе у свет информационо-комуникационих технологија.

 

Проф. др Божидар Раденковић

Факултет организационих наука, Универзитет у Београду

Катедра за електронско пословање, elab.rs