Издавачка рецензија

(за 1. издање, из угла лингвистике)

Лазар Бошковић је добро оценио велику потребу за енглеско-српским речником у области дигиталних комуникација и са брижљивим односом према српском језику и ћирилици је створио Речник интернета и дигиталне комуникације: енглеско-српски. Речити поднаслов (1. издања)  1000 појмова за савремени умрежени живот допуњава главни наслов.

 

Ова књига ће бити од драгоцене помоћи како стручњацима за дигиталне комуникације, тако и лингвистима, културолозима али и обичним корисницима. После навођења енглеске речи у загради наводи се одговарајући српски превод и/или адаптирана енглеска реч. Када се уз превод наводи и адаптирана форма енглеске речи за реалије на интернету и у дигиталној комуникацији, будући да постоје различити начини адаптације и колебљивост у њиховој употреби, аутор изабира једну форму исписану ћирилицом.

 

Структура речничке јединице је добро димензионирана и садржи јасна објашњења у различитим областима (технологија, право, пословање, друштвени и комуникативни аспекти) са навођењем кључних речи у објашњењу и у оригиналу на енглеском језику. Мрежа упутница је добро повезана и омогућава лако кретање кроз речник.

 

У српској неолошкој лексикографији мањи број речи се раније појављивао у речницима И. Клајна и М. Шипке, Ђ. Оташевића, Новом Вујаклији у редакцији Д. Ћупића, речнику В. Васић, Т. Прћић, В. Нејгебауера Do you speak anglosrpski? Rečnik novijih anglicizama и грађи која се објављује у полугодишњаку Новоречје. Речник Лазара Бошковића је тематски фокусиран и осветљава разне аспекте дигиталне комуникације. Ширење интернета и дигиталних комуникација представљало је подстицај зналцу интернета Лазару Бошковићу да направи по броју јединица велики речник, који је компактан, прегледан и лак за коришћење. Уз препоруку за објављивање, желим речнику бројне кориснике.

 

Др Дејан Ајдачић

Филолошки факултет, Универзитет у Гдањску

ug.edu.pl