Pomoć za onlajn pretragu Rečnika

Za posetioce veb-sajta Rečnika interneta i digitalne komunikacije imamo niz praktičnih uputstava kako da brže i lakše pronađu željene pojmove onlajn.

Imajte u vidu da su neke opcije drugačije prikazane ili izostavljene u prikazima za mobilne uređaje.


Pretraga celog veb-sajta

Polje za ovu pretragu nalazi se na vrhu, u zaglavlju svake veb-strane. Daje rezultate pretrage i za pojmove iz Rečnika, ali i za sve ostale veb-strane (kakva je i ova strana koju sad čitate).


Pretraga Rečnika

Polje za pretragu Rečnika nalazi se na dve veb-strane:

Obe pretrage daju rezultate samo za pojmove iz Rečnika, i to za unose (upite) koji su napisani ili na srpskom (ćirilicom) ili na engleskom. Pronalaze rezultate i u nazivu pojma i u njegovom opisu, to jest definiciji.

Moguća je pretraga i za deo reči, npr. ako unesete „cast“, pored rezultata pretrage za nju, dobićete rezultate i za reči „webcast“, „vidcast“, „podcast“ i sve ostale reči koje sadrže „cast“.

Ako za traženi upit postoji samo jedan rezultat pretrage, sistem vas vodi direktno na taj pojam.

Da biste „očistili“ polje za pretragu i dobijene filtrirane rezultate za izabranu kategoriju, kliknite na „Brisanje unosa za pretragu“.


Kategorije

Pojmovi iz Rečnika su razvrstani u preko 20 kategorija, kako bismo posetiocima olakšali tematsko pretraživanje.

Ispod polja za pretragu Rečnika nalazi se padajući meni za izbor željene kategorije („Izbor / Sve kategorije“), kako bi se rezultati pretrage filtrirali i dali samo pojmove koji su iz izabrane kategorije.

Na primer, ako pretražujete reč „domen“, a izaberete iz padajućeg menija kategoriju „Bezbednost“, dobićete samo suženi rezultat pretrage koji zadovoljava te kriterijume.

Da biste „očistili“ dobijene filtrirane rezultate za izabranu kategoriju, iz padajućeg menija izaberite „Izbor / Sve kategorije“.


Početna slova pojmova iz Rečnika

Na naslovnoj strani Rečnika, pre početne liste pojmova, u kvadratićima se nalaze opcije SVE, 0-9 i 26 slova engleskog alfabeta.

Klikom na SVE izlistavaju se svi pojmovi iz Rečnika, počev od onih sa brojevima. Klikom na 0-9, dobijaju se samo pojmovi sa brojevima. Klikom na početno slovo željenog pojma na engleskom dobija se njihova lista.

Prelaskom mišem preko kvadratića prikazuje se i broj pojmova koji su pod tom stavkom.


Izaberite temu

Na (skoro) svakoj veb-strani Rečnika, sa leve strane, nalazi se lista za izbor željene teme iz koje vas zanimaju pojmovi. Iza naziva teme, u zagradi, nalazi se broj pojmova koji su u okviru te teme.

Ova lista tema je direktno povezana sa kategorijama u koje su razvrstani pojmovi iz Rečnika, ali se drugačije ponaša od izbora kategorija iz padajućeg menija (objašnjeno gore u delu „Kategorije“).

Klikom na neku željenu temu, otvara se nova veb-strana sa listom svih pojmova koji spadaju u tu temu (to jest, kategoriju) i nije povezana sa pretragom Rečnika.


Izbor pisma

Osnovno pismo Rečnika je ćirilica, a ukoliko želite možete da pređete na latinicu klikom na dugme LAT u gornjem desnom uglu svake veb-strane.


Legenda

Na veb-strani Legenda dato je detaljno objašnjenje kako su pojmovi u Rečniku struktuirani i obeleženi.


Ostalo

Pogledajte i veb-stranu Najčešća pitanja i odgovori.


Greške

Ovako obiman projekat sigurno ima i neke greške i propuste. Molimo vas da nam na njih ukažete, ili da nas dodatno pitate oko načina upotrebe veb-sajta Rečnika, porukom na adresu e-pošte sugestije@recnikinterneta.rs.