Легенда

Структура одредница у Речнику за жељени појам:

Engleski naziv (Српски превод и/или транскрипција* на српски језик)
Други назив(и): листа других назива за жељени појам, ако постоје**
Текст дефиниције жељеног појма
1), 2), 3)… Различита значења жељеног појма, ако их има
ЗАНИМЉИВОСТ / КОРИСТАН САВЕТ / ИСТОРИЈА: ако их има
(в. Видети) (п. Повезано) (с. Супротно) (у. Упоредити) ***

* ако је жељени појам непреводив и/или постоји уобичајен српски начин изговарања енглеског оригинала (најчешће амерички изговор)
** други називи су они који су мање уобичајени од основног назива и ређе се користе или су превазиђени
*** појмови који су овако обележени су и аутоматски повезани хипервезама ка својим веб-странама, а објашњење ових скраћеница погледајте у наставку

Објашњење скраћеница коришћених у Речнику:

в. – Видети дефиницију за означени појам
п. – Повезано с дефиницијом другог појма
с. – Супротан појам од жељеног појма
у. – Упоредити с дефиницијом сродног појма

Верзална скраћеница (од почетних слова) неког појма налази се на почетку реда и одвојена је цртом (–) од пуног назива. У српском преводу су наведене само скраћенице које могу да се пресловљавањем испишу одговарајућим ћириличким словима, а да њихов испис великим словима има смисла, тј. да се може користити у том облику и да не ствара забуну. Ако то није случај, користи се вербализована скраћеница, написана онако како се уобичајено изговара на српском, а у тексту се користи енглески оригинал. Примери:

AR – Augmented reality (Проширена стварност)
ADSL – Asymmetric digital subscriber line (АДСЛ – Асиметрична дигитална претплатничка линија)
CMYK (Цмик)

Уобичајени скраћени облици неког појма одвојени су зарезом, на пример:

A record, Address record (А-запис, Запис адресе)

Алтернативни преводи неког појма на српски одвојени су зарезом, на пример:

Backbone (Кичма, Окосница)

Различита значења неког појма у српском језику раздвојена су косом цртом (/), на пример:

Backup (Резервна копија / Замена / Подршка)

 

Редослед појмова у Речнику је по правилима енглеског језика и специфичностима одабраног програмског решења за овај веб-сајт.