Legenda

Struktura odrednica u Rečniku za željeni pojam:

Engleski naziv (Srpski prevod i/ili transkripcija* na srpski jezik)
Drugi naziv(i): lista drugih naziva za željeni pojam, ako postoje**
Tekst definicije željenog pojma
1), 2), 3)… Različita značenja željenog pojma, ako ih ima
ZANIMLJIVOST / KORISTAN SAVET / ISTORIJA: ako ih ima
(v. Videti) (p. Povezano) (s. Suprotno) (u. Uporediti) ***

* ako je željeni pojam neprevodiv i/ili postoji uobičajen srpski način izgovaranja engleskog originala (najčešće američki izgovor)
** drugi nazivi su oni koji su manje uobičajeni od osnovnog naziva i ređe se koriste ili su prevaziđeni
*** pojmovi koji su ovako obeleženi su i automatski povezani hipervezama ka svojim veb-stranama, a objašnjenje ovih skraćenica pogledajte u nastavku

Objašnjenje skraćenica korišćenih u Rečniku:

v. – Videti definiciju za označeni pojam
p. – Povezano s definicijom drugog pojma
s. – Suprotan pojam od željenog pojma
u. – Uporediti s definicijom srodnog pojma

Verzalna skraćenica (od početnih slova) nekog pojma nalazi se na početku reda i odvojena je crtom (–) od punog naziva. U srpskom prevodu su navedene samo skraćenice koje mogu da se preslovljavanjem ispišu odgovarajućim ćiriličkim slovima, a da njihov ispis velikim slovima ima smisla, tj. da se može koristiti u tom obliku i da ne stvara zabunu. Ako to nije slučaj, koristi se verbalizovana skraćenica, napisana onako kako se uobičajeno izgovara na srpskom, a u tekstu se koristi engleski original. Primeri:

AR – Augmented reality (Proširena stvarnost)
ADSL – Asymmetric digital subscriber line (ADSL – Asimetrična digitalna pretplatnička linija)
CMYK (Cmik)

Uobičajeni skraćeni oblici nekog pojma odvojeni su zarezom, na primer:

A record, Address record (A-zapis, Zapis adrese)

Alternativni prevodi nekog pojma na srpski odvojeni su zarezom, na primer:

Backbone (Kičma, Okosnica)

Različita značenja nekog pojma u srpskom jeziku razdvojena su kosom crtom (/), na primer:

Backup (Rezervna kopija / Zamena / Podrška)

 

Redosled pojmova u Rečniku je po pravilima engleskog jezika i specifičnostima odabranog programskog rešenja za ovaj veb-sajt.